Stakeholders

Neurochirurgen en specialisten

Ik zal mij, tijdens dit project, gaan focussen op de twee belangrijkste stakeholders; neurochirurgen en specialisten die aanwezig zijn tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Op het moment dat er een nieuwe patiënt geïntroduceerd wordt, moet er tijdens het MDO in het ziekenhuis een behandelplan opgesteld worden.
Neurochirurgen hebben belang bij een betere kwaliteitsregistratie en globale kennisdeling. Momenteel gaat er veel belangrijke data van een MRI scan verloren terwijl deze data wel doorslaggevend kan zijn voor een succesvolle(re) behandeling en verbetering van de kwaliteitsregistratie. De uitbreiding van de tool met mogelijk maken dat deze data inzichtelijk wordt gemaakt.
Specialisten die aanwezig zijn tijdens het multidisciplinair overleg vormen de tweede, secundaire stakeholdergroep. Hierin bespreken artsen, verpleegkundigen en verschillende therapeuten de situatie en maken afspraken over uw behandeling en revalidatie (Rijnstate, z.d.). Deze specialisten hebben indirect ook baat bij de uitbreiding van de tool maar werken niet met de tool.
Nader onderzoek naar deze stakeholders moet inzicht geven in de behoeftes van de neurochirurg. Op dit moment weet ik globaal wat de behoeftes zijn maar om in detail functionaliteiten te kunnen ontwerpen heb ik meer inzicht nodig in de behoeftes en de waarde van de data. Ook moet er verder onderzoek gedaan worden naar de specialisten die aanwezig zijn bij het MDO. Ik weet wie hierbij aanwezig zijn maar ik heb geen inzicht in hun werkzaamheden en rol tijdens het MDO en bij het opstellen van het behandelplan.
Behoeftes
Wensen
Eisen
 • Bespreken behandelopties en het advies van de specialisten in de te nemen keuze; (PB: User journey)
 • De tool gebruiken om de motivatie van de experts voor dit advies toe te lichten, en zo de patiënt beter te informeren. (PB: User journey)
 • Door specifieke resultaten zou ik de patiënt nog beter kunnen helpen in zijn/haar keuzes, en beter voor kunnen bereiden op wat er komen gaat; (PB: User journey)
 • Verwachtingen van de patiënt realistischer maken. (PB: User journey)
 • Filteren van de big-data uit MRI-scans;
 • Betere voorspellingen doen aan de hand van berekende data die inzicht geven over het ziektebeeld;
 • Uploaden van meerdere scans om zo een dossier aan te kunnen maken en de progressie van de patiënt te kunnen volgen.

PICTURE/VUmc

PICTURE is een onderzoeksgroep van internationale neurochirurgen, artsen en investeerders die zich bezighouden met het onderzoek naar patiënten met een hersentumor (Pictureproject, z.d.). De focus van de onderzoeksgroep ligt op de kwaliteitsregistratie en globale kennisdeling tussen verschillende behandelcentra.
Tijdens mijn afstudeerproject focus ik mij specifiek op neurochirurgen van het VUmc die aangesloten zitten bij de onderzoeksgroep PICTURE. Aangezien het lastig is om in contact te komen met neurochirurgen heb ik mij beperkt tot deze specifieke groep.
Behoeftes
Wensen
Eisen
 • Wetenschappelijk onderzoek voortzetten;
 • Behandelbeslissingen in kaart brengen door routinematige hersen-MRI's samen te voegen met resultaten van chirurgie en bestraling van honderden patiënten in 3D-visualisatie (PICTURE, 2019).
 • Baanbrekende patronen ontdekken over het onderzoek en de behandeling van hersenkanker;
 • Meer bekendheid over de tool door behaalde successen;
 • Pionier zijn in het ontwikkelen van een tool die, o.b.v berekeningen en filters, een nauwkeuriger beeld van de ziekteverloop van een patiënt kan inschatten.
 • Uitbreiding van de tool met klinische en radiologische variabelen;
 • Betere kwaliteitsregistratie in de vorm van het aanleggen van een geavanceerdere database met de big data uit MRI-scans.