Coachingsessie 23 maart

Tijdens mijn wekelijkse feedback sessie heb ik het met Jan Jaap nog gehad over mijn nieuwe menu items. Ook hebben we nog gezocht naar oplossingen om dit iets duidelijker te maken voor de gebruiker. De belangrijkste inzichten heb ik hieronder op een rijtje gezet:‌

De tabs onderin voor het saven en openen van een preset zijn onduidelijk, wat save je precies?

Ik heb zelf ook lang geworsteld met deze plek. Het probleem waar ik mee zat is dat de save as preset functionaliteit ervoor dient dat deze gebruikt kan worden om de prefilter én de detailed filter op te slaan. Ik vond het dus niet logisch om dit in het tabjes menu te zetten aangezien dat voor verwarring kan zorgen voor de gebruiker. Samen met Jan Jaap heb ik hier over nagedacht en hebben we besloten dat er waarschijnlijk bovenin een soort open en save paneel moet komen om hier gemakkelijk en snel presets te kunnen openen. Als de gebruiker een preset wil opslaan verschijnt er een zelfde pop-up als in photoshop met het opslaan van een brush. Ook moet het misschien gemakkelijker zijn om je presets te kunnen openen. Aangezien ik in mijn meeting voor deze coaching sessie te horen heb gekregen dat dit een best belangrijk onderdeel is. De gebruiker wil namelijk snel kunnen switchen tussen verschillende presets om zo de verschillen te kunnen zien.

Last updated