P
P
Product Biografie
Search…
⌃K

Expert review 19 mei

Raymond Martens, Creative Director AC - Martijn Bik, business partner MedPredict Ventures B.V.
Op 19 mei heb ik de laatste expert review gedaan met Raymond en Martijn. Hierin zijn we samen door het prototype gelopen. Uit deze expert review zijn alleen maar hele postieve reacties gekomen en dit gaf voor mij de bevestiging dat ik, voor nu, klaar ben met itereren. Tijdens het gesprek kwamen er wel interessante punten uit voor de roadmap van PICTURE:
Martijn gaf aan dat er op dit moment veel onderzoeken gedaan worden naar de kwaliteit van leven. Als deze onderzoeken af zijn gerond is het van groot belang dat de kwaliteit van leven ook opgenomen wordt in de tool. Dit kan namelijk inzicht geven wat de patiënt nog kan na bijvoorbeeld een operatie en hoe dit verloopt naar mate de tijd vordert. Ook zorgt het toevoegen van de kwaliteit van leven voor een extra meerwaarde aan de tool omdat er nu gekeken wordt naar of de patiënt nog leeft of niet, maar niet in welke mate en wat hij/zij nog kan.
Aangezien dit onderzoek nog loopt en er nog niet een conclusie en duidelijke vorm van deze visualisatie uit is gekomen heb ik deze niet opgenomen in mijn uiteindelijke ontwerp. Ik ben alleen uitgegaan van variabelen waar we nu al direct iets mee konden.
Ook kwam Martijn met de suggestie om in de toekomst, wellicht pas na de daadwerkelijke development van de tool, meertaligheid toe te voegen. Dit is handig om twee redenen:
 1. 1.
  Door bijvoorbeeld landen als India erbij te betrekken wordt het bereik van de tool groter. Meertaligheid voor dit soort landen kan ervoor zorgen dat meer ziekenhuizen de tool afnemen.
 2. 2.
  Niet elk land heeft hetzelfde metrisch stelsel, door de taal aan te geven bij het registreren kan hetjuiste stelsel geselecteerd worden.
Voor nu heb ik dit niet uitgewerkt omdat dit niet van grote toegevoegde waarde is in deze fase van het project. Ik heb er wel voor gekozen om de tool in het Engels te zetten om twee redenen:
 1. 1.
  De meeste medische termen zijn in het engels en dus op deze manier makkelijker te herkennen dan een vertaalde versie.
 2. 2.
  Door te kiezen voor de meest gesproken taal op de wereld hoop ik op deze manier een zo groot mogelijk bereik te hebben binnen één gekozen taal.