Hi-Fi V1
Naar aanleiding van de meeting met het VUmc ben ik begonnen met de eerste versie van de schermen. Hierbij heb ik de brain map manager, pre filter en filter uitgewerkt. De brain map manager (5.0) is een redesign op het oude ontwerp en is in lijn getrokken met de rest van het ontwerp . Verder zijn is er nog een functionaliteit aan toegevoegd; het creëren van een patiëntendossier met meerdere MRI-scans.‌
De filter heb ik nog niet in detail uitgewerkt, omdat dit veel tijd kost. Aangezien ik nog een aantal vragen heb voor het VU heb ik ervoor gekozen om dit hier niet geheel uit te werken. Alle losse datavisualisaties zijn wel terug te vinden in het overzicht. Verder heb ik wel geprobeerd om, op basis van de verkregen informatie van het VUmc, een eerste opzet gemaakt voor de radiologische (berekende) variabelen aan de rechterzijde.‌
Prototype​​‌
Afb 1. Flowchart

5.0 Brain Map Manager - Redesign

Afb 2. Brain Map Manager
De Brain Map Manager is een overzicht van alle geuploade brainmaps (ook wel MRI-scans). Links is een overzicht te zien van existing brainmaps. Dit zijn onderzoeken, publicaties en dummy data die geüpload zijn door project PICTURE. Als er op een mapje wordt geklikt dan kan de gebruiker met deze dataset naar de tool. Hierbij vervalt dan de mogelijkheid om een eigen MRI scan mee te nemen en dus op patiëntniveau te vergelijken.‌
Rechts is een tabel weergegeven met alle brainmaps die door de gebruiker zijn geüpload. Dit kunnen twee soorten data zijn: een dossier of een individuele scan. Het is in de vernieuwde versie mogelijk om meerdere MRI-scans te uploaden binnen één dossier. Ook blijft het mogelijk om een enkele scan te uploaden zonder een dossier aan te maken.‌

De tabelregels bestaan uit verschillende regels:

Name Dit is de geanonimiseerde naam die de gebruiker geeft aan een MRI scan. Je kunt dit het beste vergelijken met een bestandsnaam‌
 • Date: datum wanneer het dossier is aangemaakt‌;
 • Surgeon complexity: complexiteit van de operatie wordt hier getoond, zodat de gebruiker gelijk kan zien wat de behandelbaarheid/ingewikkeldheid van een patiënt. Open in tool: deze knop brengt de gebruiker naar de prefilter;
 • Edit map: opent een pop-up waarin alle geüploade scans binnen dit dossier te zien zijn. Hier heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om algemene gegevens over de patiënt aan te passen, scans te verwijderen of te bekijken.

Vragen

Vragen voor het VUmc 1. Is het handiger dan open in tool staat bij de desbetreffende MRI scan die je ziet door de folder te openen, of selecteer je welke scan je wilt gebruiken tijdens de pre filter?‌
 1. 1.
  Is een grid filter fijner, zoals bij het huidige prototype, dat de folders als vierkanten worden weergeven en je on-hover open in tool en edit ziet?
 2. 2.
  Moeten er nog variabelen bij die je graag in dit overzicht zou willen zien?

5.1 Brain Map Dossier

Afb 3. Brain Map Dossier

Inzicht patiënt dossier

Het dossier bevat alle MRI-scans die geüpload zijn in dit dossier. De arts heeft de mogelijkheid om notities toe te voegen die alleen hij kan lezen. Bij het delen van het dossier zijn deze notes niet meer inzichtelijk vanwege de privacy, het kan hier namelijk te snel voorkomen dat hier toch patiëntendata in staat die niet gedeeld mag worden. Verder is het nog niet zeker of het institute inzichtelijk is voor andere artsen i.v.m privacy. Echter maakt het niet uit of deze data geanonimiseerd wordt tot ziekenhuis 1-10 of niet. Natuurlijk is het makkelijker dan het behandelend ziekenhuis erbij staat, maar er vinden nu nog overleggen plaats of dit mogelijk is of niet.‌

Toevoeging laaggradige tumoren 1-4

Verder heeft de uitbreiding van de tool ervoor gezorgd dat er nu ook laaggradige tumoren toegevoegd kunnen worden zoals te zien is in de stages. Per scan kan de arts deze vergelijken met de gehele populatie. Door de scan aan te klikken krijgt de arts de mogelijkheid om deze te openen in de tool. Hoe dit er precies uit komt te zien weet ik nog niet. Binnenkort heb ik overleg met Roelant, een PhD researcher van het VUmc, hierin wil ik bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het openen van een scan in de tool prominent doch logisch in beeld brengen.‌

Toevoeging MRI scan aan dossier

Ook kan hier een nieuwe MRI scan toegevoegd worden aan het dossier. Het uploadproces valt buiten de scope van mijn project, omdat dit niet heel erg gaat veranderen t.o.v het huidige prototype. Echter zijn deze schermen wel terug te vinden in de overview van alle schermen van het huidige prototype.‌

Vragen voor het VUmc

 1. 1.
  Wat gebeurd er als ik op share dossier klik, krijg ik dan een deelbaar linkje dat andere artsen deze scan kunnen bekijken?
 2. 2.
  Missen hier nog algemene variabelen die gelden voor het gehele dossier?
 3. 3.
  Moet hier ook de locatie/volume van de tumor worden toegevoegd of is dit handiger per scan?

7.0 Prefilter

Afb 4. Prefilter

Voorselectie

Aangezien het veel brainmaps zijn en het een enige tijd duurt om deze in te laden in de visuele tool, heb ik een prefilter gemaakt. De gebruiker kan hier al de MRI-scans wegfilteren die niet relevant zijn voor de geüploade MRI-scan.‌

Openen individuele scans

Met het pijltje rechts kan een individuele scan geopend worden. Echter moet nog gevalideerd worden met het VUmc of dit een wens is. Het leek mij handig dat je individueel scans kunt openen in detail.‌

8.0 Brain Map Viewer

Afb 5. Brain Map Viewer

Toolbar

De toolbar links dient als menu in de brain map viewer. Het bovenste icoon opent het filter menu met alle klinische variabelen (patiëntkarakteristieken). De pijltjes opent de functionaliteit om de coördinaten van de tumor te wijzigen. Het cirkeltje opent de functionaliteit om het masker te wijzigen. Dit geeft de optie om bijvoorbeeld alleen de ingetekende tumor te zien. De rest van de scan wordt dan grijs, alleen de tumor is dan gekleurd. Ook is het mogelijk om hier aan te passen of je de kleuren wilt zien die de behandelbaarheid laten zien of niet. Als dit uit staat verdwijnt dit. Echter is het ook mogelijk om de opacity van deze laag te wijzigen.‌

MRI scan - center

De MRI scan van de patiënt staat in het midden van de viewer. Er kan geswitcht worden tussen de verschillende assen door de tabjes bovenaan te gebruiken. Dit werkte ook al op deze manier in het huidige prototype. De knoppen low- en highres geven de kwaliteit van de scan aan. Omdat een MRI scan heel veel lagen heeft en het een tijdje duurt voordat deze geüpload is (15 min), kan de arts deze alvast in lowres bekijken. De titel bovenaan geeft de geanonimiseerde naam van de MRI scan weer. Bovenin geeft het layers panel weer welke scans er worden meegenomen in de filter. Het “i” icoon geeft informatie over de populatie. De kleuren in de scan geven aan wat de behandelbaarheid is van de tumor.‌

Berekenende variabelen

In de rechter sidecard zijn drie grafieken te zien. De survival probabiliteit grafiek geeft aan wat de levensverwachting is in dagen. Hierin zijn 3 lijnen te zien: 1. De prefilter (gehele populatie), 2. Detailed filter: dit zijn de filtercriteria die de gebruiker in de brain map viewer selecteert, 3. Patiënt: dit is de patiënt voorspelling o.b.v de geopende scan. ProgDate geeft de progressie aan van de tumor. Tumor growth speed geeft de verdubbel tijd van een tumor weer in dagen.‌

Vragen voor het VUmc

 1. 1.
  Welke lijnen zou je altijd willen zien? Is de patiënt lijn het belangrijkst? Hoe zou ik deze het best kunnen onderscheiden?
 2. 2.
  Zijn er nog meer berekende variabelen die ik hierin mee kan nemen?
 3. 3.
  Wat doe ik als er meer dan 3 grafieken zijn? Willen jullie de grafieken toe kunnen voegen? Inklappen? Of een scrollbare sidecard met de grafieken?
 4. 4.
  Hoe hoog is de resolutie van een MRI scan? Als de kwaliteit het toelaat, zou je de MRI scan dan groter willen zien?

8.1 Subject filter

Afb 6. Filter

Filter variabelen

Als de gebruiker op het filter icoon klikt dan komt er een menu tevoorschijn en schuift de rest van de data (MRI-scans) op naar rechts. Bovenin is een zoekfunctionaliteit die ervoor zorgt dat er relevante filters tevoorschijn komen die passen bij het zoekcriteria. “Overleving” zou bijvoorbeeld “surv” en “ClavienDino” teruggeven. De zoekfunctie is een complexe functionaliteit, omdat niet alle benamingen in elk ziekenhuis hetzelfde zijn. Dit zorgt ervoor dat het een slimme zoekfunctie moet zijn. Op dit moment zie ik dit als een nice to have.‌
Alle variabelen zijn ingeklapt en gegroepeerd. Als een variabele wordt uitgeklapt volgen hier subcategorieën als deze aanwezig zijn. Mocht dat niet zo zijn dan opent gelijk de filter waar de gebruiker de data kan specificeren.‌
Aangezien het nog niet zeker is of het technisch mogelijk is om de filter direct aan te laten passen aan de mutaties van de gebruiker heb ik onder in een knop met “apply filters” gemaakt die de data dan update a.h.v de geselecteerde filters. “Reset all” zorgt ervoor dat alle filters gewist worden.‌

Vragen voor het VUmc

 1. 1.
  Is het technisch mogelijk om de filters direct toegepast worden als de gebruiker een filter wijzigt? Dus zonder de knop “apply” te gebruiken?
 2. 2.
  Er zijn alsnog heel veel variabelen, zijn deze op een manier voor jullie nog handig te groeperen?
 3. 3.
  Wat gebeurd er als ik op download klik?
Last modified 1yr ago