Interview
Om antwoord te krijgen op een aantal van mijn (deel) vragen heb ik tijdens mijn tweede co-creatie sessie met Roelant Eijgelaar een interview gehouden waar ik hem een aantal vragen heb gesteld over de tool en de wensen van het team. Hieronder zijn mijn bevindingen te lezen.

Hoe wordt de tool ingezet bij een MDO?

Als er een MDO is dan wordt de tool ingezet als hulpmiddel om een behandelplan op te kunnen stellen. De arts deelt zijn/haar bevindingen met de rest van het team. Dit gaat vaak via een linkje die vervolgens te zien is op een beamer.

Wat mist er in de huidige tool wat heeft geleid tot het opstarten van de volgende fase?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om te kunnen filteren op een vergelijkbare patiëntengroep. Ook is het niet mogelijk om een dossier aan te maken van een patiënt waarin pre- en postOP scans toegevoegd kunnen worden. Het zou fijn zijn om achteraf nog te kunnen zien of de voorspelling overeenkomt met de daadwerkelijke uitkomst. Met de uitbreiding en de mogelijkheid om te kunnen filteren is het ook een wens dat laaggradige tumoren ook toegevoegd kunnen worden. Verder zou het fijn zijn als de filters opgeslagen kunnen worden in het dossier zodat deze makkelijk terug te vinden zijn en hergebruikt kunnen worden voor de opeenvolgende scans van de patiënt. Het zou ook fijn zijn als er zonder een specifieke patiënt naar de geüploade data te kunnen kijken om verschillende redenen:
 1. 1.
  Vergelijking tussen verschillende behandelcentra;
 2. 2.
  Opdoen van kennis voor protocol matig onderzoek;

Op welk(e) moment(en) wordt de huidige tool ingezet?

De huidige tool wordt eigenlijk voor drie verschillende doelen gebruikt:
 1. 1.
  Het plannen van een operatie van een nieuwe patiënt. Hierbij wordt de tool dus gebruikt voordat de eerste operatie/behandeling gedaan is;
 2. 2.
  Het visueel weergeven en manipuleren van de MRI scan t.o.v de gehele populatie om meer inzicht te krijgen over de behandelmogelijkheden. De keuze/bevindingen die hieruit volgen worden gecommuniceerd tijdens het MDO;
 3. 3.
  Om na afloop van het gebruik van de tool te vergelijken om bevestiging te krijgen van mijn handelen, inzicht in vergelijkbare patiënten die anders behandeld zijn, herevalueren van handelen om mijn afwijkingen te motiveren, of in het vervolg anders te handelen.