Vervolgstappen

Hieronder heb ik de vervolgstappen gezet die na mijn afstudeerproject uitgevoerd zullen worden:

  • PICTURE heeft aangegeven erg blij te zijn met de oplossing en niet te kunnen wachten totdat ze deze mogen gebruiken. De ontwikkeling van de tool zal dan ook doorgaan en er zullen meer testen worden gedaan met echte data. Aan de hand hiervan zullen uiteraard nog een paar kleine iteraties komen;

  • Er is akkoord op de development van mijn ontwikkelde tool. In de komende maanden zal er dan ook een technisch haalbaarheidsonderzoek gedaan worden om in te kunnen schatten hoeveel tijd en geld de development van de tool zal kosten;

  • Tijdens de ontwikkeling en testen die volgen naar aanleiding van mijn onderzoek hoop ik nog bij te kunnen dragen aan de doorontwikkeling en het uiteindelijke werkende product;

  • Ik wil PICTURE graag tonen op mijn portfolio en ik zal dan ook na mijn afstudeerproject een stuk schrijven en bijpassende visuals zoeken.

Last updated