Hi-Fi V2
Naar aanleiding van de verkregen feedback ben ik tot de conclusie gekomen dat de flow toch niet logisch werkte. Vooral de switch tussen de pre filter en detailed filter moest anders. Ook was de context afhankelijke sitenavigatie (links) te ingewikkeld en zorgde voor onnodige onduidelijkheid in de flow.‌
Mede dankzij de gesprekken met Raymond en Marten ben ik tot een nieuw ontwerp gekomen waarbij ik voornamelijk de informatiestructuur heb aangepakt. Ook is de Brain Map Manager weer terug bij af aangezien ik toch heb besloten dat het in het huidige functionele prototype naar behoren werkt en het dus onnodig is om dit om te gooien (de tool is al complex genoeg).‌
Prototype
Afb 1. Flowchart

Schermen

5.0 Brain Map Manager

Afb 2. Veranderingen Brain Map Manager V1 - V2
 1. 1.
  De oude versie heeft een context afhankelijke navigatie. Tijdens het overleg met Raymond en Marten hebben we gekeken naar de mogelijkheden om de navigatie te verbeteren omdat ik vond dat het niet duidelijk was voor de gebruiker waar hij/zij zich bevond en hoe er genavigeerd moet worden. Daar kwamen we met de oplossing om de navigatie naar boven te brengen en daar een algemene navigatie van te maken met een terug knop naar de brain map manager (door op het logo te klikken). De nieuwe versie heeft een andere navigatiestructuur. De context afhankelijke navigatie is weg en is vervangen voor een algemene topnavigatie met een account pagina (buiten scope voor nu; loguit, wijzig gegevens), help functionaliteit en about (www.pictureproject.nl).
 2. 2.
  Ook kreeg ik als feedback van Raymond dat de buttons vrij groot waren en op sommige plekken veel ruimte in beslag namen. Deze heb ik kleiner gemaakt en ik heb geen gebruik gemaakt van de uppercase letters.
 3. 3.
  De “open in tool” en “edit dossier” knop zijn ook veranderd naar een on click zoals bij de oude tool. Ik vond de twee call to actions in de tabel vorm toch niet helemaal tot hun recht komen en de tabel was ook niet overzichtelijk omdat het zowel diende als informatie tabel en call to action. Op deze manier is er meer rust en overzicht en zie je niet per item 2 call to actions staan.

5.1 Brain Map Dossier

Afb 3. Veranderingen Brain Map Dossier V1 - V2
 1. 1.
  Ik heb hier ook alle titels iets kleiner gemaakt. Dit leek me logischer omdat ik het onnodig vond dat de titel zoveel ruimte in beslag nam. Verder leek het mij logischer als de twee call to actions onderaan, onder de MRI scans stonden omdat dit ook onderdeel is van het dossier. Verder leek het mij ook logischer dat als de gebruiker op share dossier klikt, dat de brainmaps ook meegaan in deze deelbare link. In de vorige versie zou daar nog onduidelijkheid over kunnen ontstaan aangezien deze call to action bij de gegevens stond en niet onder de MRI scans.
 2. 2.
  Over dit scherm heb ik geen feedback gekregen maar naar aanleiding van wat andere changes heb ik hier een aantal aanpassingen gedaan aan de layout en UX. Verder heb ik de secondary buttons nu een outline gegeven omdat ik dit overzichtelijker vond en het onderscheid tussen een button en tekst nu groter vond.

7.0 Prefilter

Afb 4. Veranderingen Prefilter V1 - V2
 1. 1.
  In de oude versie was de prefilter losgetrokken van de detailed filter. De prefilter was een aparte stap. Hierin was een overzicht te zien van alle scans die meegenomen waren in de filter set. Ook konden scans individueel bekeken worden hier. Samen met Raymond en Marten heb ik iets anders bedacht op deze stap. Het was verwarrend en we zijn samen tot de conclusie gekomen dat het fijner is als beide filters op een manier in 1 scherm te zien zijn.
In de nieuwe versie is deze stap te komen vervallen. Deze stap is samengevoegd met de detailed filter in de brain map viewer.

8.0 Brain Map Viewer

Afb 5. Veranderingen Brain Map Viewer V1 - V2
 1. 1.
  Ik kreeg hier feedback van Raymond dat de vijf buttons bovenin een beetje rommelig waren. Deze waren aan de grote kant en namen veel ruimte in beslag.
 2. 2.
  De breadcrumbs die als navigatie dienen waren niet duidelijke navigatie items volgens Marten. Verder moest er opnieuw nagedacht worden over de prefilter en detailed filter omdat de opdrachtgever had aangegeven hier wel tussen willen switchen.
 3. 3.
  Jan Jaap gaf aan dat het logo van de tool een beetje op een gekke plek stond in de side navigatie. Hier ben ik het mee eens maar op dat moment zag ik nog geen andere oplossing.
 4. 4.
  Bovenin de toolbar heb ik ook nog een “save” knop toegevoegd die het mogelijk maakt om je filters op te slaan. Naar aanleiding van het gesprek met Roelant gaf hij aan dat het fijn zou zijn als je deze op dossier niveau op kunt slaan zodat je snel je filter preset kunt inladen bij verschillende MRI scans.
 5. 5.
  Ik heb de MRI-scans hier vervangen voor de juiste afbeelding met de gemaskte tumor zoals weergegeven wordt in de tool. Verder is het side panel verdwenen en heeft dit plaatsgemaakt voor een side navigatie met 3 menu items waarvan “filter” een tabje is die switched tussen de pre filter en de detailed filter. Zo zijn deze twee stappen samengevoegd en zichtbaar in de visuele filter. Het lijkt mij zo dat het fijn is als de gebruiker het resultaat van de prefilter ook visueel kan bekijken (dit was eerst niet mogelijk). Verder heb ik onderaan de download en share knoppen losgetrokken en neergezet als call to actions.
 6. 6.
  Verder zijn de drie knoppen van de assen verwijderd. Raymond gaf aan dat dit veel ruimte in beslag nam. Het zou, d.m.v een onboarding, ook kunnen werken om de MRI scans uit te vergroten door erop te klikken. Dit scheelt veel ruimte en valt makkelijk te leren.

8.0 Brain Map Viewer - Adjust Coordinates

Afb 6. Adjust coordinates
Dit is een functionaliteit die ook al in de oude tool zat, deze heb ik overgenomen en in lijn getrokken met het nieuwe prototype. Als de gebruikers een van deze assen wijzigt ziet de gebruiker het pijltje in de brainmap veranderen en veranderd de probability ook naar het punt waar de cursor nu staat. Dit geeft de behandelbaarheid aan. Verder zijn deze coördinaten ook te wijzigen door de muis te gebruiken. In en uitzoomen in de MRI scan is ook mogelijk door met de muis in te zoomen.

8.0 Brain Map Viewer - Toggle Masking

Afb 7. Toggle masking
Toggle masking zijn drie soorten viewers die als “laag” over de MRI scan gelegd kan worden. Je kunt dit zien als visualisatie van alle MRI scans van de populatie die je meeneemt in je filter. Nu is de probability te zien. De scans die je meeneemt in je filter geven met groen en rood de behandelbaarheid aan van de tumor. De shape geeft een uitsnede van de tumor weer in zwart wit. Zo ligt de focus meer op de tumor en valt te rest van de scan weg. Hierin is de tumor in het wit opgelicht zodat de gebruiker die goed kan zien. Patient amount heeft de hoeveelheid patiënten weer die op dezelfde plek ook een tumor hebben. Hoe donkerder blauw de plek is, hoe meer patiënten hier een tumor hebben (gehad). Deze twee opties moet ik nog uitwerken in de schets maar dit komt er hetzelfde uit te zien.

8.1 Subject filter

Afb 7. Veranderingen Subject filter V1 - V2
 1. 1.
  Bij de oude versie is hier de opengeklapte detailed filter te zien. Onderaan kunnen de filters bijgewerkt worden omdat ik niet zeker wist of deze data real time geupdate kon worden (dit kan dus wel). Verder konden onderaan alle filters in één keer gereset worden.
 2. 2.
  Van Jan Jaap kreeg ik ook de feedback om het resetten misschien op filter item niveau te doen. Ook gaf hij aan dat je “apply” filters meer prominent in beeld wil hebben en niet onderaan. Dit kan ervoor zorgen dat dit bijvoorbeeld buiten je viewport valt.
 3. 3.
  In de nieuwe versie is er een switch gekomen tussen de pre filter en de detailed filter. Aangezien de filters bewaard moesten blijven als er teruggegaan zou worden naar de prefilter heb ik ervoor gekozen om een switch te maken. Zo heeft de gebruiker ook niet het gevoel dat hij/zij uit het scherm gaat en alles hierna kwijt zou zijn. Verder heb ik de tabjes iets compacter gemaakt. Het side panel is scrollbaar waardoor er door de lijst met filters gescrold kan worden.
Last modified 1yr ago