P
P
Product Biografie
Search…
⌃K

Het product

Voor wie is de oplossing?

De oplossing is ontwikkeld voor neurochirurgen als hulpmiddel voor het opstellen van een behandelplan. Verder is de tool ook geschikt voor onderzoekers die onderzoek willen doen naar hersentumoren op basis van opgeslagen MRI-data van voorgaande patiënten met een vergelijkbaar ziektebeeld.
De tool wordt voor drie verschillende doelen gebruikt:
 1. 1.
  Plannen van een operatie van een nieuwe patiënt;
 2. 2.
  Visueel weergeven en manipuleren van de MRI scan t.o.v de gefilterde populatie om meer inzicht te krijgen over de behandelmogelijkheden;
 3. 3.
  Na afloop van het gebruik van de tool te vergelijken om bevestiging te krijgen van handelen, inzicht in vergelijkbare patiënten die anders behandeld zijn, herevalueren van handelen om afwijkingen te motiveren, of in het vervolg anders te handelen.

Wat zijn de belangrijkste functionaliteiten van de tool?

Binnen de tool zijn er een aantal functionaliteiten die de tool uniek en bovendien heel waardevol maken voor het onderzoek en de behandeling van kanker. Hieronder heb ik kort de belangrijkste peilers genoteerd.
Note: een aantal functionaliteiten waren er al en zijn een redesign.
 • Het uploaden van een MRI scan van een individuele patiënt (redesign, buiten scope).
 • Het uploaden van meerdere MRI scans zoals pre- en postoperatieve scans (redesign).
 • Het toevoegen van een geuploade MRI scan aan een patiënt dossier.
 • Het switchen tussen verschillende views zoals probability, masking en shape.
 • De mogelijkheid om in de visuele brain map viewer te kunnen kiezen uit verschillende scan types om zo de “achtergrond” van de scan te wijzigen.
 • Het filteren van de data uit MRI scans op basis van klinische variabelen van de gepre-filterde dataset op basis van het scantype en sessie type uit de geüploade scan.
 • Het voorspellen van het ziektebeeld van een patiënt op basis van radiologische variabelen die een berekening geven op bijvoorbeeld overlevingskans, groeisnelheid en volume op basis van de filtering.
De tool bestaat uit drie kernfunctionaliteiten:
 1. 1.
  Uploaden van MRI-scans en aanmaken van dossiers om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteitsregistratie en aanleggen van een grotere database.
 2. 2.
  Filteren van de meest relavante variabelen voor de geüploade patiënt om zo inzicht te krijgen in een vergelijkbare patiëntengroep met hetzelfde ziektebeeld.
 3. 3.
  Vergelijken en analyseren van de gefilterde data in combinatie met de voorspellingen van de berekenende data om zo betere behandelbeslissingen te kunnen maken en de patiënt beter voor te kunnen bereiden op wat er komen gaat.
In de volgende hoofdstukken zal ik per feature, aan de hand van een video, de belangrijkste keuzes en beslissingen uitleggen die hebben geleid tot het uiteindelijke product.