P
P
Product Biografie
Search…
⌃K

Intro

Nadat ik de context in kaart heb gebracht wil ik gaan kijken naar de beschikbare data. De eerste stap is het in kaart brengen van de data die ik al heb. Dit ga ik doen door middel van een tabel. De data waarvan ik niet weet wat het inhoudt zal ik later gaan uitvragen bij het VUmc.
Om meer te weten te komen over de inhoud van de data en deze beter te kunnen begrijpen heb ik een aantal vragen opgesteld:
 1. 1.
  Welke data kun je met elkaar vergelijken?
 2. 2.
  Wat zijn de variabelen?
 3. 3.
  Hoe verhoudt deze data zich tot elkaar?
 4. 4.
  Weegt elke data in de MRI scan even zwaar of zijn er variabelen die zwaarder wegen (die je dus primair in de tool zou willen zien)?
Ik heb zelf al een eerste opzet gemaakt van de data die ik tot nu toe weet. sommige velden heb ik opengelaten omdat ik niet waar de data voor dient. Ter validatie en aanvulling heb ik mij datamodel naar Roelant (PhD researcher) gestuurd. Hij kan het verder aanvullen en dingen verduidelijken waar ik nog vragen bij heb. Op de volgende pagina is mijn eerste versie te vinden.
Hieronder zijn mijn aantekeningen te lezen die ik heb gemaakt tijdens de meeting en de coachingsessie met Jan Jaap.
Afb 1. Aantekeningen meeting VUmc
Afb 2. Indeling in categorieën o.b.v feedback Jan Jaap