Information ecology
Binnen mijn project was het van belang dat de informatie en content van de tool op de juiste manier gestructureerd moest worden. Ik heb dit opgelost door de drie pijlers van Information Architecture van Rosenfeld and Morville (Usability.gov, z.d.) als basis te gebruiken.​​‌
Afb 1. Information ecology

User

Artsen gebruiken de tool voor het opstellen van een behandelplan voordat er een operatie is gedaan. Ze doen dit door middel van het visueel weergeven en manipuleren van de MRI scan t.o.v de gehele populatie om meer inzicht te krijgen over de behandelbaarheid. De keuzes en bevindingen die hieruit volgen worden gecommuniceerd tijdens het MDO.
Aan de hand van de feedback die ik heb gekregen over de user journey van de nieuwe situatie ben ik erachter gekomen dat de tool ook vaker ingezet zal worden als een manier van zelfreflectie van de arts, om achteraf te gebruiken om na te gaan of er juist is gehandeld of niet.
Verder moet het mogelijk zijn om de resultaten aan de patiënt te kunnen tonen en te informeren aan de hand van de tool. Ook kan door middel van de uitbreiding van de tool een realistischer beeld worden geschept over het ziekteverloop van de patiënt. De tool draagt bij in het maken van keuzes van zowel de arts als de patiënt.
Inzichten zijn afkomstig uit de user journey en het interview (PB: Interview,User Journey)​
Afb 2. MRI-scan weergave

Context

De tool wordt gebruikt door neurochirurgen en onderzoekers en wordt meestal op locatie in het ziekenhuis gebruikt op een laptop, niet ouder dan drie jaar. Behandelopties en adviezen worden met behulp van de tool tijdens het Multidisciplinair overleg (MDO) getoond. Dit kan op grote schermen, beamers of een scherm per aanwezige getoond worden zoals afbeelding 6 laat zien.
Inzichten zijn afkomstig uit het interview (PB: Interview)​
Afb 3. Multidisciplinair overleg UMC

Content

Bestaande structuur

Om beter in kaart te kunnen brengen welke informatie er al in de huidige tool zat heb ik een wireflow gemaakt waarin ik per scherm heb beschreven wat de inhoud is en hoe de huidige flow eruit ziet. Ook heb ik een interview gehad met Roelant Eijgelaar (PhD researcher, VUmc) om de belangrijkste (pijn)punten, binnen de huidige structuur, die hebben geleid tot het opstarten van de volgende fase te bespreken.‌
Huidige structuur
  • Uploadproces voor het uploaden van nieuwe DICOM brainmaps;
  • Selecteren van een geüploade brainmap in de Brain Map Manager;
  • Visueel vergelijken en manipuleren van geüploade MRI-scan met de samgevoegde populatie om real time en per foxel(pixel) inzage te krijgen in probability en patiënt amount.

Pijnpunten

  • Geen mogelijkheid om te filteren op een vergelijkbare patiëntengroep. Het is alleen mogelijk om de populatie samengevoegd te bekijken;
  • Geen mogelijkheid om een dossier aan te maken van een patiënt waarin pre- en postOP scans toegevoegd kunnen worden. Het zou fijn zijn om achteraf nog te kunnen zien of de voorspelling overeenkomt met de daadwerkelijke uitkomst;
  • De huidige tool is alleen gericht op glioblastoma categorie 4 en niet op laaggradige tumoren (1-3).
Onderstaand een visualisatie van de huidige structuur van de tool en de nieuwe structuur binnen de aangegeven scope van het project. Bestaanden schermen die hierin zijn opgenomen worden meegenomen in een redesign-uitbreiding van de tool. Bekijk de wireflow voor een overzicht van alle schermen.​
Afb 3. Verschil in structuur
Last modified 1yr ago