Deelvragen

Hoe wordt de huidige tool ingezet om bij te dragen aan het verbeteren van beslissingen?

 • Hoe wordt de tool ingezet bij een MDO? Interview
 • Zijn er al successen behaald met de tool? Probleemsituatie
 • Wat mist er in de huidige tool wat heeft geleid tot het opstarten van de volgende fase? Interview
 • Op welk(e) moment(en) wordt de huidige tool ingezet? User journey V3
 • Zijn er vergelijkbare tools; waar schieten deze tools tekort? Benchmark

Plan van aanpak

Als eerste wil ik de huidige situatie in kaart brengen. Daarbij wil ik weten wat er ontbreekt in de huidige tool wat heeft geleid tot het opstarten van de volgende fase waar gerichter gefilterd kan worden. Dit doe ik door de context van de tool in kaart te brengen zodat ik beter overzicht krijg wanneer de tool gebruikt wordt en wie daarbij betrokken zijn.
Daarnaast zal ik nog gaan kijken naar vergelijkbare tools die een deel van de functionaliteiten hebben en deze vergelijken met de huidige tool. Ook maak ik gebruik van informatie die ik van het VUmc heb gekregen om beter te begrijpen waarvoor de tool dient en wat ze willen bereiken met de volgende fase.
De volgende methodes kunnen hier van belang zijn:
 • Context mapping
 • Benchmark creation
 • Competitive analysis
 • Literature study

Welke bruikbare data zit er in een MRI-scan die gebruikt kan worden om te zoeken binnen de populatie?

 • Welke data kun je met elkaar vergelijken? Datamodel
 • Wat zijn de variabelen? Datamodel
 • Hoe verhoudt deze data zich tot elkaar? Data model output
 • Weegt elke data in de MRI-scan even zwaar of zijn er variabelen die zwaarder wegen (die je dus primair in de tool zou willen zien)? Co-creatie

Plan van aanpak

Er zijn twee soorten data die uit een MRI scan gehaald kunnen worden. Hierbij gaat het ten eerste om radiologische variabelen, ook wel berekende variabelen. Een voorbeeld hiervan is tumor shape, gradatie en complexiteit. Daarnaast zijn klinische variabelen ook van belang, dit zijn variablelen zoals leeftijscategorie, geslacht, medisch instituut en behandelmethode. Al deze data moet samengevoegd worden in één tool waarbij er gefilterd moet kunnen worden op beide variabelen.
Het is essentieel om te weten te komen welke data belangrijk is, waarvoor het dient en hoe deze data zich tot elkaar verhoudt. Door het doel en de gewenste uitkomst van de verzamelde data in kaart te kunnen brengen is het van belang om het gesprek met een arts/neurochirurg aan te gaan om deze data uiteindelijk te kunnen structureren en vorm te geven.
De volgende methodes kunnen hier van belang zijn:
 • Literature study
 • Orienting expert interview
 • Interviews
 • Usability testing

Hoe kan er gezorgd worden voor een filter die zich aanpast aan de behoeftes van de arts?

 • Hoe kun je diverse brain maps met elkaar vergelijken/filteren? Feature: filter
 • Hoe kun je op basis van meerdere scans van eenzelfde patiënt uitkomsten voorspellen? Bijvoorbeeld de survival time of groeisnelheid. Feature: visualisaties
 • Hoe zorg ik voor een gebruiksvriendelijke visuele filter? Brain Map Variaties

Plan van aanpak

Om in kaart te kunnen brengen wat de behoeftes van de arts zijn is het waardevol om in deze fase veel in co-creatie met de arts(en) te werken om zo antwoord te kunnen krijgen op de vraag. Mijn taak hierin zal zijn om samen met de artsen dingen uit te schetsen en verschillende oplossingsrichtingen uit te denken. Daarbij zorg ik ervoor dat ik de artsen inspireer en met mijn kennis begeleid om te onderzoeken wat het beste aansluit bij hun behoeftes.
Ik weet al dat de survival time een belangrijk, maar complex gegeven is waar de artsen vaak naar kijken bij het maken van een beslissing voor een behandelplan. De combinatie tussen deze relatieve- en absolute filters zorgt voor een grote uitdaging en hierin zal qua onderzoek dan ook veel tijd in gaan zitten. Een afwisseling tussen methodes, waarbij ik veel samenwerk met de artsen en het onderzoek naar patronen/trends, moeten ervoor zorgen dat ik antwoord krijg op de vraag.
De volgende methodes kunnen hier van belang zijn:
 • Sketching
 • Co-creation
 • Co-reflection
 • Best, good and bad practices
 • Design pattern research
Last modified 1yr ago