Day in the life
Om meer te weten te komen over de secundaire stakeholdergroep heb ik gebruik gemaakt van een day in the life. Hier heb ik gekozen om ook de onderzoekers bij de context te betrekken. Ik heb hiervoor gekozen omdat zij belangrijke input leveren in de data en het onderzoek naar kanker en daarmee ook het bestaan/verbeteren van de tool. Om inzicht te geven in de dag van een PhD Researcher heb ik gevraagd of hij zijn dag wilt beschrijven. Hierdoor kan ik een nog betere context krijgen in de gemiddelde werkdag van een onderzoeker.‌
Note: hierbij ging het om een PhD Researcher zonder het gebruik van de tool. Informatie ‘Day in the life’ afkomstig van Activecollective (2018).
Afb 1. Day in the life van een PhD researcher
Copy link