Programma van eisen

Eisen aan de opdracht

De opdracht biedt de mogelijkheid om alle CMD-competenties (behalve de competentie 'Multidisciplinair samenwerken') op afstudeerniveau te laten zien;
Je voert je project zelfstandig uit (jij bent hoofdverantwoordelijk) maar je betrekt wel mensen uit doelgroep, opdrachtgever, collega’s, expert e.d. bij je project;
Er is een (potentiële) opdrachtgever, investeerder of belangenvereniging die uitspraak kan doen over de bruikbaarheid/relevantie van het eindproduct;
Je werkt aan een oplossing die in de praktijk toegepast kan worden;
Je ontwerpt een digitaal online interactief product;
Je kunt binnen het project onderzoek doen naar het probleem, naar verschillende oplossingen of nieuwe mogelijkheden. (DLO, 2020)

PICTURE

De oplossing moet ervoor zorgen dat het delen van kennis over (hersentumoren gemakkelijk is zodat artsen steeds sneller en vaker hersenscans aan de dataset toevoegen;
De oplossing moet ervoor zorgen dat er ook andere behandelcentra aan willen haken en gebruik willen maken van de tool;
De oplossing moet ervoor zorgen dat er nog meer geld beschikbaar komt voor de doorontwikkeling van de tool.

Context

De oplossing is contextafhankelijk en moet dus op elke desktop te gebruiken zijn, maar sowieso voor desktops die niet ouder zijn dan 3 jaar (hier werkt het onderzoeksteam voor het grootste gedeelte mee);
De oplossing moet een deelbare link op kunnen halen zodat de resultaten gedeeld kunnen worden op een beamer tijdens het MDO;
De oplossing zal vooral binnen een medische context gebruikt worden en wordt dus onder werktijd gebruikt.

Stakeholders

De oplossing moet neurochirurgen ondersteunen met het maken van hun behandelbeslissingen;
De oplossing moet een overzichtelijke/logische weergave tonen van het effect van de ingevulde (vooral klinische) filters op de geüploade MRI scan en de berekende variabelen (radiologisch) zoals survival time;
De oplossing moet, met een onboarding, intuïtief te gebruiken zijn;
De oplossing moet het werk uiteindelijk gemakkelijker/sneller maken door filters op te kunnen slaan en slim te kunnen zoeken om zo in de toekomst tijdswinst te behalen;
De oplossing moet het mogelijk maken om meerdere scans te kunnen uploaden om zo te kunnen vergelijken hoe de behandeling is gegaan op basis van de voorspelling van de tool;
De oplossing moet betrouwbaar zijn.

Techniek

De oplossing moet real time geüpdatet kunnen worden als de gebruiker de filters aan het invullen is;
De oplossing moet om de minuut een autosave uitvoeren waarbij de coördinaten opgeslagen worden, de ingevulde filters en daarmee ook de visualisaties, zodat de gebruiker verder kan waar hij/zij gebleven is.

Uiterlijk

De oplossing moet lijken op de, al bestaande oplossing, omdat gebruikers hier al mee werken en hier goed mee uit de voeten kunnen;
De oplossing moet de nadruk leggen op de scans en visualisaties zonder te veel af te leiden.

Functionele eisen

De oplossing moet een mogelijkheid bieden om een scan te uploaden;
De oplossing moet ervoor zorgen dat er een dossier aangemaakt kan worden met meerdere scans van één patiënt;
De oplossing moet ervoor zorgen dat de (anonieme) data die in de MRI-scans zit gevisualiseerd wordt;
De oplossing moet een berekening op verschillende radiologische variabelen uit kunnen voeren om zo voorspellingen te doen voor een bepaalde patiënt.
Last modified 1yr ago