P
P
Product Biografie
Search…
⌃K

Feedback frenzy 26 maart

Klassikaal
Tijdens de feedback Frenzy heb ik feedback op mijn eerste ontwerp gekregen en heb ik aan mijn medestudenten gevraagd hoe zij het liefste grote hoeveelheden data willen filteren. Van een aantal studenten heb ik hier antwoord op gekregen. Dit zal ik dan vanuit een designer perspectief meenemen in de overweging van mijn ontwerp.
Echter kan ik dit natuurlijk niet als bindend zien want een ontwerper zoekt/filtert anders als een neurochirurg. Verder heb ik ook veel bruikbare en handige tips gekregen voor het visualiseren van data. Hieronder alle post-its van Miro.
Afb 1. Miro board tijdens de Feedback Frenzy

Feedback

Een aantal van de inzichten die ik nog verder wilde uitlichten om overna te denken heb ik hieronder neergezet. Deze inzichten zal ik meenemen in mijn ontwerp en vond ik interessant of verhelderend.
“Je laat in je concepten ook veel data zien die misschien niet eens getoond hoeft te worden. Deze ruimte kun je gebruiken om de wel relevante data beter naar voren te laten komen” (Peet, 2020)
Op dit moment is de data inderdaad niet gerangschikt omdat ik simpelweg nog niet weet wat belangrijk is voor mijn gebruiker. In mijn volgende meeting leg ik mijn eerste schetsen voor en hoop ik erachter te komen hoe ik ruimte kan besparen door onderdelen die minder belangrijk zijn naar de achtergrond te kunnen brengen.
“UI zou je eventueel A/B testing voor kunnen doen bij de eindgebruiker? Lukt dat nu niet, dan zou ik dus vooral nu design patterns naleven van competitieve software met dezelfde soort doeleinden.” (Stefan, 2020)
Ik ben veel in overleg met het VUmc. Met mijn volgende versie van mijn Hi-Fi prototype wil ik ook meerdere versies voorleggen om zo de opdrachtgever te inspireren met verschillende mogelijkheden. Verder ben ik nu veel op zoek naar design patterns zoals google material.io en zoek ik veel op dribbble.
“Je kunt sorteren op data met de grootste overlevingskans en daar conclusies uit trekken, maar ook met de minste overlevingskans. Als je dat kunt cross-referencen, kom je tot conclusies over wat belangrijk is voor een grotere overlevingskans.” (Martyn, 2020)
Heel erg interessant punt. Echter weet ik niet of dit mogelijk is/zo werkt. Dit zou ik moeten uitvragen. Als hier behoefte aan is lijkt het mij een hele waardevolle toevoeging.
“Bij complexere filter en selectie methodes wil ik altijd kunnen zien wat ik geselecteerd heb en snel terug kunnen springen naar een eerdere stap. Ik zou het ook fijn vinden om een voorselectie te kunnen doen via een paar stappen.” (Laurens, 2020)
De voorselectie lijkt mij ook een fijn idee en zal ik verder uit gaan werken, wellicht scheelt dit wat informatie. Ook zou ik dit op kunnen lossen door bijvoorbeeld breadcrumbs te gebruiken. Zo weet je welke stappen je hebt doorlopen. Om inzicht te geven in welke filters geselecteerd zijn zou ik dat aangeven met een getal, echter moet dit er niet voor zorgen dat het “rommelig” gaat worden.

Insights

Zelf bepalen/inrichten van filters

4 studenten gaven aan dat zij het prettig zouden vinden om zelf filters in te kunnen richten door filters toe te kunnen voegen of te verwijderen.

Overkill aan informatie

Een aantal studenten gaf aan op te passen voor een overkill aan informatie. Omdat er veel visueel weergegeven moet worden kan dit ook misschien te visueel worden. Verder kunnen veel soorten variabelen zorgen voor een rommelige uitstraling.

Stappenplan

Ook kreeg ik de suggestie om, zoals ik voorstelde, te werken in verschillende stappen om zo de data op te delen in behapbare stukken. Dit zou kunnen door een basisset aan filters te genereren en daarbij nog een filter te maken die meer de diepte in gaat.

Zelf bepalen/inrichten van filters

Veel studenten gaven aan het lastig te vinden om te bepalen wat de beste manier is om de grote hoeveelheid data te filteren. Ze gaven aan dat dit afhangt van de gebruiker en het dus belangrijk is om dit in overleg te doen met de onderzoeksgroep. Vervolgens is het belangrijk om veel (A/B) te testen.
feedbackfrenzy_brittrademaker.pdf
2MB
PDF
Feedback Frenzy poster