Sitemap (2x)

Om de huidige tool in kaart te kunnen brengen, aan te geven waar mijn project focus lig en welke schermen ik tijdens mijn afstudeerproject zal gaan ontwerpen heb ik een eerste versie van een sitemap gemaakt. Een aantal van deze schermen bestaat al in het huidige prototype en zijn met een groene markering weergegeven in de sitemap.​​

Last updated