Hi-Fi V3
Dit is een kleine iteratie die ik heb gedaan op basis van nieuwe inzichten uit de co-creatie sessie met Roelant en het wekelijkse coaching moment. Er zijn in deze versie alleen wijzigingen aangebracht in de Brain Map Viewer.​​​
Prototype
Afb 1. Brain Map Manager
  • Ik heb de letters lowercase gemaakt. Ik vond de uppercase letters erg onrustig overkomen;
  • Ook heb ik ervoor gekozen om iconen toe te voegen om de tekst te verduidelijken;
  • Als laatste heb ik de niet actieve tabjes grijze letters gegeven zodat het actieve tabje, die wit is, extra aandacht krijgt.
Last modified 1yr ago
Copy link