P
P
Product Biografie
Search…
⌃K

Datamodel (3x)

Datamodel V1

Afb 1. Datamodel
Hierboven mijn eerste dataset. Deze dataset is gebaseerd op gegevens die bij een MRI scan horen. De gegevens van dit datamodel zijn afkomstig van het VUmc (2020). De blauwe vlakken geven aan welke data ik niet begrijp of waar ik een aanname heb gedaan of een gegeven filterbaar is of niet. Vervolgens heb ik feedback gevraagd op mijn dataset en heb ik samen met een onderzoeker/neurochirurg gekeken naar de ontbrekende variabelen en heb ik de dataset uitgebreid.‌

Feedback Jan-Jaap

Jan Jaap gaf tijdens de wekelijkse feedback aan de dataset uit te breiden met waarde en een beschrijving in eigen woorden om zo beter de dataset beter te kunnen begrijpen. Deze twee kolommen heb ik vervolgens aan mijn dataset toegevoegd.‌
datamodelversie1.pdf
55KB
PDF
Datamodel versie 1

Datamodel V2

Afb 2. Datamodel

Feedback VUmc

Nadat ik met mijn eerste versie langs het VUmc ben gegaan kreeg ik nog meer variabelen die mijn dataset compleet maakte. Ik heb een nieuwe versie gemaakt van mijn dataset omdat ik erachter kwam dat er nog een aantal kolommen bij moesten. Ook heb ik de data anders gestructreerd en ben ik zo tot een aantal conclusies gekomen.
datamodelversie2_brittrademaker.pdf
64KB
PDF
Datamodel V2

Datamodel V3

Afb 3. Datamodel
Hierboven mijn derde dataset. Deze dataset is gebaseerd op de aanvullende kennis die ik op heb gedaan dankzij de theorieën van Andy Kirk*. De blauwe vlakken geven aan welke data is toegevoegd aan de set. Deze data geeft mij inzicht in de mogelijkheden tot visualisatie van de data, opgedeeld in 5 categoriëen. Aan de hand van deze dataset heb ik genoeg informatie verzameld om de eerste schetsen, op basis van de complete dataset, te gaan maken.‌
  • Data Visualisation: A Handbook for Data Driven Design (Kirk, 2016).
datamodeldefinitief.pdf
173KB
PDF
Datamodel definitief