P
P
Product Biografie
Search…
⌃K

Data visualisation

Omdat ik nog niet van alle variabelen een idee had hoe ik dit kon visualiseren leek het mij veel werk om dit te gaan prototypen. Door aan deze datavisualisaties variabelen te koppelen in samenwerking met het VUmc kan ik de juiste visualisatie voor de juiste variabelen kiezen.
Hieronder heb ik gebruik gemaakt van alle relevante visualisaties van Data Viz Project (Ferdio, z.d.). Aan sommige variabelen kon ik wel een logische visualisatie koppelen, deze heb ik wel al opgenomen in het prototype. Echter moeten deze aannames nog wel gevalideerd worden tijdens de eerstvolgende meeting.
Afb 1. Data visualisaties
Naar aanleiding van de meeting hebben we samen besloten welke visualisaties bruikbaar zijn voor de oplossing. Verder heb ik nog gevraagd of Roelant deze wilt indelen in de dataset bij de bijbehorende filtercriteria.
Afb 2. Selectie data visualisaties