Wireflow
Om de huidige tool in kaart te brengen heb ik de belangrijkste stappen uitgelegd met tekst en beeld. Zo hoop ik iets meer duidelijkheid te scheppen waar ik nou precies de hele tijd over praat en het voor de lezer duidelijk te maken waar mijn focus wel en juist niet zit. Hierbij gaat het om de happy flow die de gebruiker doorloopt van het moment van inloggen tot het moment van het bekijken van de geüploade scan. In de huidige flow zijn er een aantal key functionaliteiten:‌
  • Login/aanmaken van een account;
  • Brain map manager: hierin kun je je geüploade hersenscans terugvinden, bewerken, verwijderen of bekijken in de tool. Ook kun je hier een set aan al geüploade hersenscans bekijken van het onderzoeksteam PICTURE;
  • Uploaden van een eigen MRI-scan (patiënt) om onderzoek naar te doen aan de hand van de data in de tool;
  • Brain map viewer: hier kun je jouw geüploade scan of een onderzoek, vergelijken met de gehele populatie op basis van probability (complexiteit) en patiënt amount (hoeveel mensen hadden ook op deze plek een tumor).
Afb 1. Wireflow huidige flow
De focus van mijn oplossing zal dus liggen bij 7.0 de Brain Map Viewer en 5.0 de Brain Map Manager. Ik heb ervoor gekozen om de login flow helemaal buiten wegen te laten omdat dit het minst interessant is. Wel heb ik het upload proces in het nieuwe design gegoten zodat ik kan laten zien wat er gebeurd als je een nieuwe scan toe wilt voegen aan je dossier of een scan wilt uploaden. Ik heb verder niets veranderd aan de upload flow, het dient alleen als een stukje context in het prototype.
Last modified 1yr ago
Copy link