P
P
Product Biografie
Search…
⌃K

Begrippenlijst

Om de medische context beter te begrijpen te maken voor mij, en jullie, lezers, heb ik een begrippenlijst opgesteld met veel voorkomende vaktermen. Deze lijst is samengesteld in samenwerking met Active Collective en het VUmc.

1. Hersenkaarten

Onderzoeksproject PICTURE heeft behandelbeslissingen voor het eerst ‘in kaart’ gebracht, door routine hersen MRIs met resultaten van operatie en bestraling van vele patiënten in 3D samen te voegen. Deze ‘hersenkaarten’ beschrijven voor patiëntgroepen de tumorlocatie, operaties en bestralingen, maar ook doorbloedingscomplicaties en bestralingsschade, en waar de tumoren terugkeerden. Met deze techniek kunnen behandelmethoden en resultaten tussen behandelteams in detail vergeleken worden en nieuwe patronen ontdekt worden.‌

2. Tool

Met de tool wordt verstaan de online applicatie die gebruikt wordt om de hersenkaarten te ontsluiten en in beeld te kunnen bewerken.‌
Meer informatie is te vinden op:‌

3. 3D-hersenkarten

Aanvulling op punt 1) de hersenkaarten over drie verschillende assen (Sag, Cor, Axi) geprojecteerd.‌

4. Resection probability maps:

Gestandaardiseerde statische berekening (weergave) van de voorspelbaarheid van de chirurchische opereerbaarheid van een hersentumor.‌

5. MNI-ruimte

Gestandaardiseerde ‘ruimte’ in 3D waar binnen een individuele MRI ruimte ‘gewarpt/gemuteerd wordt om uniform te kunnen beoordelen t.o.v. collectieve data.‌

6. Resectabiliteit

Een maat voor de verwachte voordelen van een resectie; chirurgische ablatie (of verwijdering) van weefsels of van een deel van een orgaan of een structuur. De segmentresectie (ook segmentectomie genoemd) bestaat erin een tumor alsook een deel van het orgaan of de structuur te verwijderen.‌

7. PACS

Picture Archiving and Communication System, afgekort als PACS, is een beeld verwerkend systeem (computers en servers in een netwerk met specifieke software) dat het mogelijk maakt om via computers de digitale beelden (met verslag) gemaakt op de afdeling radiologie, te verwerken, te archiveren en te verspreiden.‌

8. DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) is een standaard die beschrijft hoe medische beeldinformatie dient te worden opgeslagen, uitgewisseld en geprint. De standaard definieert een bestandsformaat en een netwerkprotocol voor communicatie, een applicatie protocol bovenop TCP/IP. Belangrijk: rijke data en in te zetten voor 3D modellering.‌
  1. 1.
    Neuroimaging Informatics Technology Initiative (NIFTI)
Belangrijk: ‘platte’ data en niet/beperkt in te zetten voor 3D-modellering.‌

10. MultiDisciplinair Overleg (MDO)

Een MDO is een overleg waarbij verschillende zorgverleners binnen Gezondheidscentrum Dillenburg samen met u praten over uw gezondheidssituatie en behandelplan.‌

11. RSNA Clinical Trials Processor (CTP)

De RSNA Clinical Trials Processor (CTP) is software die is ontwikkeld onder het RSNA MIRC-project waarmee onderzoekers beelden en documenten kunnen uitwisselen, indexeren en ophalen voor het afbeelden van klinische onderzoeken. Het wordt vrij beschikbaar gesteld aan de beeldverwerking gemeenschap onder een open source-licentie.‌
CTP biedt een veilige end-to-end oplossing voor efficiënt bewegende beelden voor klinisch onderzoek tussen instellingen en gecentraliseerde archieven.‌
CTP is ontworpen om standaard transportprotocollen te ondersteunen, dus het is eenvoudig om CTP te configureren voor gebruik met alle commerciële PACS-systemen. U kunt CTP gebruiken om:‌
Beheer en verplaats gegevens veilig tussen veldcentra en hoofdsites in multisite imaging klinische studies. Anonymiseer DICOM-objecten om beschermde gezondheidsinformatie te verwijderen, inclusief die gebrand in pixeldata.‌

12. (MRI)modaliteit

Modaliteit is een ander woord voor "manier, wijze" (Latijn: modus) en wordt in deze zeer uiteenlopende betekenissen gebruikt. MRI modaliteit betreft dus het onderscheid in de verschillende typen MRI-scans.‌

13. Glioblastoma

Glioblastoma, also known as glioblastoma multiforme (GBM), is the most aggressive cancer that begins within the brain. Initially, signs and symptoms of glioblastoma are nonspecific. They may include headaches, personality changes, nausea, and symptoms similar to those of a stroke. Worsening of symptoms often is rapid, and may progress to unconsciousness.