P
P
Product Biografie
Search…
⌃K

Toekomstvisie

Aangezien het onderzoek naar (hersen)kanker altijd in ontwikkeling zal blijven en er steeds nieuwe inzichten zullen opduiken zal de tool ook mee moeten evalureren om relevant te blijven. Voor mijn oplossing ben ik uitgegaan van de afgeronde onderzoeken en functionaliteiten die nu al waargemaakt zouden kunnen worden. Echter ben ik wel tot een aantal inzichten gekomen die waardevol zijn om rekening mee te houden met de doorontwikkeling van de tool.
Zo zullen er in te toekomst nog veel meer berekende variabelen bijkomen. Hier heb ik al over nagedacht door bijvoorbeeld het sidepanel scroll-baar te maken, zo maakt het niet uit hoeveel variabelen hierin staan. Wel heb ik ervoor gekozen om zoveel mogelijk visualisaties standaard te tonen voor zover de ruimte het (in de toekomst) toelaat.
Het toevoegen van een gedeelde dossier/scan aan de brain map manager van de gebruiker zou kunnen helpen om gebruikers samen te laten werken. Zo kan er net als de onderzoeken van PICTURE (links in de Brain Map Manager), een sectie aangemaakt worden met gedeelde dossiers.
Het delen van kennis is een belangrijke peiler van de onderzoeksgroep. Wat kan zorgen voor nog meer meerwaarde is het sorteren en filteren op behandelend instituut. Zo kun je zien welke patiënten door welk ziekenhuis, of zelfs welke arts behandeld zijn. Op deze manier zou er contact opgenomen kunnen worden met een ziekenhuis om deze kennis te delen en de arts te spreken. Echter zitten hier heel veel privacy issues aan verbonden. Wat gebeurd er bijvoorbeeld met slecht behandelende ziekenhuizen of artsen? Raken zij dan hun baan kwijt? Komt er een concurrentiestrijd? En wat gebeurd er als deze data in handen komt van verzekeraars of andere mensen buiten het ziekenhuis? Momenteel is PICTURE nog in overleg naar een goede compromis waarbij privacy gewaarborgd wordt maar er toch inzicht is in deze data. Mijn voorstel hierin was om de ziekenhuizen te nummeren van 1-10, zo kun je toch nog filteren op het "best behandelend" ziekenhuis maar zie je niet welke dit is. Je zou er nog aan toe kunnen voegen dat je een aanvraag kan doen naar de naam/arts en dat dit dan goedgekeurd moet worden door de behandelaar en de keuze bij degene ligt die de data heeft geüpload of hij/zij dit wilt delen of niet.
Verder zou de tool nog mobieler gemaakt kunnen worden door een geschikte deelbare interface voor kleine schermen zoals mobiel of tablet zodat er ook “on-the-go” resultaten met artsen/patiënten besproken kunnen worden. (PB: MoSCow)
Kortom, de doorontwikkeling van de tool en het constant verbeteren van de functionaliteit kan bijdragen aan het onderzoek en de behandelbaarheid van hersenkanker, en ik hoop daarom ook, dat er alleen maar meer succes worden behaald naarmate de tijd vordert.