P
P
Product Biografie
Search…
⌃K

Conclusie

Insights & kaders

Reflectie na de behandeling

Aan de hand van de feedback die ik heb gekregen over de user journey van de nieuwe situatie ben ik erachter gekomen dat de tool ook ingezet wordt als een manier van zelfreflectie van de arts. Ik wist niet dat het een wens is om de tool achteraf te gebruiken om na te gaan of een arts juist gehandeld heeft of niet. Ik zou dit voor me zien door bijvoorbeeld een een functionaliteit toe te voegen om bijvoorbeeld postoperatieve scan toe te kunnen voegen om te kijken of dit overeenkomt met wat er voorspeld was. Op dit moment is het nog niet mogelijk om dit te doen.

Informeren patiënt a.h.v tool

Verder moet het mogelijk zijn om de resultaten aan de patiënt te kunnen tonen en te informeren aan de hand van de tool. Ook kan door middel van de uitbreiding van de tool een realistischer beeld worden geschept die bij kan dragen aan de verwachtingen van de patiënt. Het moet dus mogelijk worden dat er met behulp van de tool uitgelegd kan worden wat de voorspelling is en het moet bijdragen in het maken van keuzes van zowel de arts als de patiënt.