Hi-Fi V5
Aan de hand van de laatste co-creatie sessie met Roelant en Philip, de projectleider, heb ik nog een slag geslagen. Verder zijn hier ook de inzichten in meegenomen tijdens de usability test met Raymond Martens.‌
Vanwege de groenlicht presentatie heb ik nog niet alles kunnen verwerken en is deze versie ook nog niet af. Op mijn to-do lijstje is te lezen welke punten ik nog aan wil gaan pakken en wat ik nog wil doen voor de uiteindelijke oplevering.‌
Afb 1. Flowchart

Schermen

5.0 Brain Map Manager

Afb 2. Veranderingen Brain Map Manager V4 - V5
 1. 1.
  Uit de co-creatie sessie is gekomen dat de benaming van de dossiers eigenlijk het logischer is aan de hand van een nummer + leeftijd. Zo wordt het nu ook op de papieren dossiers van patiënten gedaan. Door dit over te nemen zijn patiënten, die voor de tool nu anoniem zijn, voor de arts aan de hand van de papieren dossiers toch nog terug te vinden.
 2. 2.
  Het is niet nodig om hier al de probability te tonen aangezien deze per scan kan verschillen. Ik heb er dus voor gekozen om een scan als preview te tonen van de patiënt.

5.1 Brain Map Dossier

Afb 3. Veranderingen Brain Map Dossier V4 - V5
 1. 1.
  Toevoegen van insituut. Als het privacy technisch mogelijk wordt in de toekomst om op insituut te filteren kan dit van pas komen. Door dit nu alvast aan te geven kan de dataset hier al mee uitgebreid worden. Mocht er gefilterd kunnen worden op instituut, zou het fijn zijn als er geen verschillende versies van een instituut in de dataset komen (denk aan afkortingen als VUmc of wel/geen hoofdletter). Door vanuit PICTURE een dropdown aan te maken met alle instituten kan er geen verwarring ontstaan over de benaming van een ziekenhuis.
 2. 2.
  Ik vond het logischer om het delen van de link bij de content te zetten. Ook miste er een annuleerknop en heb ik naast save changes gezet. Zo is het overzichtelijker en is het duidelijker in een oogopslag dat je een link kunt delen.

8.0 Brain Map Viewer

Afb 4. Brain Map Viewer V4 - V5
Na de co-creatie sessie met Roelant en Philip hebben er een aantal grote veranderingen plaatsgevonden. De belangrijkste verandering is het verwijderen van de prefilter. En de topnavigatie. Ik vond het aan de zijkant toch verwarrend met de visualisaties ernaast omdat het echt gaat om het middelste gedeelte. Ik heb hem nu dus ook zo dicht mogelijk bij de scan gezet.
 1. 1.
  Sessie type kan nu ook automatisch uitgelezen a.h.v de data die je meegeeft met het uploaden van de scan. Patient amount is nu eigenlijk de weergave van alle bruikbare scans binnen jouw geuploade map, dit hoeft dus niet meer handmatig.
 2. 2.
  Scan type hoeft niet in de prefilter te staan. Dit wordt automatisch bepaald o.b.v de scan maar je wil hier wel tussen switchen. Dit is de “achtergrond” van de MRI.
 3. 3.
  Locatie zegt niet genoeg. Hoe de tumor locatie bepaald moet worden is nog een vraag die bij PICTURE ligt, maar dit zou iets kunnen zijn o.b.v een anatomische locatie. Deze bepaling zou vallen onder de detailed filter wat de pre-filter overbodig maakt.
 4. 4.
  Accurate MRI-scan.
Afb 5. Brain Map Viewer V4 - V5
 1. 1.
  Uit de co-creatie sessie en wekelijkse coaching sessie is gebleken dat patiënt vooraan moest staan en deze altijd actief moet zijn. Verder is de pre filter vervangen door total amount, dit komt omdat de pre filter eruit is.
 2. 2.
  Alle general informatie over het bestand en de MRI-scan staat onder file info. Tijdens de coaching sessie werd ik erop gewezen hoe photoshop dit bijvoorbeeld aanpakt. Hier heb ik naar gekeken en ik heb hiervan een design pattern overgenomen.
 3. 3.
  Adjust coodinates is verplaatst naar de top navigatie.
 4. 4.
  Toggle masking is verplaatst naar de top navigatie.
Afb 6. Brain Map Viewer V4 - V5
 1. 1.
  De actieve, ingevulde filters zijn dit weergegeven. Uit de feedback bleek dat, in plaats van de bolletjes, graag een toggle functionaliteit toegevoegd moest worden om de laag aan/uit te zetten om het verschil te zien.
 2. 2.
  De naam van de scan is vervangen door de dossiernaam met de scan naam in een soort breadcrumb. Zo weet de gebruiker binnen welk dossier hij/zij zit en welke scan hij/zij op dit moment bekijkt.
 3. 3.
  Klik op het icoon om te verkleinen of op de achtergrond.
 4. 4.
  Uit de feedback bleek dat ze de cursor ook gebruiken om te navigeren en klikken op de MRI-scan. Klikken om een as groter te maken, kan ervoor zorgen dat je view verspringt ik heb hierom dus een icoon toegevoegd die het vergroten mogelijk maakt.
Last modified 1yr ago