Lo-Fi V2
De volgende schetsen zijn wel gebaseerd op de daadwerkelijke data uit de dataset. Ik heb hier een aantal schetsen en variaties gemaakt voor mogelijkheden om te kunnen filteren. Deze schetsen wil ik ook uiteindelijk voor gaan leggen met de Feedback Frenzy.‌

Filter concepten

Aangezien de Feedback Frenzy eraan zat te komen wilde ik verschillende manieren van filteren aan de studenten voorstellen. Dit heb ik gedaan door iets meer Lo-Fi schetsen te presenteren aan de studenten. Ook leek het me een goed idee om een stapje terug te doen en de data op te delen in 4 verschillende stappen. Aan de hand van mijn onderzoek naar de data ben ik erachter gekomen dat er 4 stappen in het proces zitten met 4 verschillende soorten data. Deze heb ik even losgekoppeld in stappen. Per stap heb ik vragen opgeschreven die ik tijdens mijn volgende meeting met het VUmc beantwoord wilde hebben. Verder heb ik gekeken naar 3 punten:‌
 • Purpose: het doel van de pagina en het doel van de data
 • Comments and notes: wat zie je op deze pagina en waarom heb ik hiervoor gekozen?
 • UX en Usability Requirements: hoe ga ik ervoor zorgen dat de gebruiker het snapt, en waar moet mijn ontwerp aan voldoen?

Scan type

Afb 1. IO scan type

Purpose

Het doel van deze pagina is het selecteren van een type scan die de gebruiker wilt zien. Dit is de eerste pre-filter. Als de gebruiker een individuele scan vergelijkt met de gehele populatie dan dient er gekozen te worden voor het scantype van de geüploade MRI.‌

Comments & notes

Deze preselectie moet de grootste onbruikbare data er in dit stadium er al uit filteren. Dit zorgt ervoor dat er minder filters in de visuele brain map viewer terecht komen en overbodige data al vroegtijdig eruit gefilterd wordt.‌

UX and Usability Requirements

Deze pagina moet te begrijpen zijn voor onderzoekers, artsen en neurochirurgen. Hierdoor is het belangrijk dat er uitleg te vinden is over het type scan. Ook moet de gebruiker inzicht hebben over de hoeveelheid stappen hij/zij nog door moet gaan om optimaal gebruik te kunnen maken van de tool. Het stappenplan bovenaan draagt hieraan bij.‌

Vragen

 • Is het nodig dat deze stap in het filterproces zit wanneer er een individuele scan vergeleken wordt met de populatie?
 • Is het mogelijk om op meerdere scan types tegelijkertijd te filteren?
 • Zou je liever een pre-select van het juiste scan type willen o.b.v de geüploade MRI?

Sessie type

Afb 2. IO session type

Purpose

Het doel van deze pagina is het selecteren van sessie types die de gebruiker wilt zien. Dit is de tweede pre-filter. Hierbij is het mogelijk om meerdere sessie types te selecteren.‌

Comments & notes

Zodra er meerdere sessie types geselecteerd worden, komen deze direct links in het overzicht te staan bij alle actieve filters die tot nu toe geselecteerd zijn.‌

UX and Usability Requirements

Het moet duidelijk zijn voor de gebruiker dat het mogelijk is om meerdere scans te selecteren. Hoe dezer scans geselecteerd kunnen worden moet nog naar gekeken worden. Ook moet de gebruiker op de hoogte gehouden worden van de gemaakte keuzes/geselecteerde filters door het overzicht links.‌

Vragen

 • Is het mogelijk om meerdere sessie types tegelijk te selecteren?
 • Dit kan later helpen om bijvoorbeeld snel te schakelen tussen pre- en postoperatieve scans in de visuele brain map viewer.

Brain Map Viewer

Afb 3. Brain Map Viewer

Purpose

Het doel van deze pagina is het visueel vergelijken van verschillende brainmaps. Door verschillende tabs open de klikken verschijnen de bijbehorende type data.‌

Comments & notes

Wanneer er een laag geselecteerd wordt dan schuiven de MRI scans naar links en verschijnt er een individuele brainmap (MRI scan), zodat er beter vergeleken kan worden.‌

UX and Usability Requirements

Qua UX is de tool te vergelijken met photoshop. Er kunnen functionaliteiten groter gemaakt worden, klappen vensters uit die verdere diepte aangeven. Het is belangrijk dat gebruiker weet dat de filteropties uitklapbaar zijn en er dus data verborgen zit. De belangrijkste filter criteria moet uitgeklapt staan. Hier is nog overleg voor nodig met het VUmc.‌

Vragen

 • Hoe moet ik deze types voor me zien? Ik kan me hier slecht een voorstelling bij maken.
 • Zijn dit histogrammen of meer radiobuttons?
 • Update deze grafiek op basis van de filter criteria? Is dit de belangrijkste grafiek die je wilt zien?
 • Wat is het belangrijkste gegeven die zichtbaar moet zijn wanneer je scans 1 op 1 vergelijkt?
Last modified 1yr ago