Design challenges
Hoe kan een digitale tool neurochirurgen ondersteunen, zodat ze betere behandelbeslissingen maken bij patiënten met hersentumor, door het visualiseren van patronen van de big data uit MRI-scans?
Mijn hoofdvraag bestaat uit twee belangrijke peilers:
Ten eerste moet de oplossing de neurochirurg ondersteunen. Hiermee wil ik doelen op het feit dat een digitale tool natuurlijk nooit het werk van de neurochirurg kan vervangen en voor 100% garantie kan zorgen. De tool dient als hulpmiddel en een vorm van communicatie naar het team en de patiënt.
Ten tweede moet het visualiseren van patronen van de big data van MRI-scans bijdragen aan het maken van deze beslissingen. Het gaat hierbij om alle beschikbare data die uit de MRI-scans afgelezen kan worden. Dit zijn klinische- en radiologische variabelen. Klinische variabelen zullen vooral patiënt karakteristieken zijn die iets zeggen over de eigenschappen van de patiënt, en daardoor waarschijnlijk in de vorm van een soort filter functie. Radiologische variabelen zijn berekenende variabelen die bijvoorbeeld een voorspelling kunnen geven voor de overlevingskans op basis van de MRI-scans en het verloop van patiënten met hetzelfde ziektebeeld.

V1

Hoe kan een digitale toepassing bijdragen aan een verhoogde nauwkeurigheid bij neurochirurgische beslissingen op basis van het vergelijken van klinische en radiologische data en pre- en postoperatieve MRI scans van patiënten met een hersentumor?

V2

Hoe kunnen we bijdragen aan een verhoogde nauwkeurigheid bij neurochirurgische beslissingen door het vergelijken en filteren van MRI-data van patiënten met een hersentumor?

V3

Wie/wat - hoe kan een digitale desktop tool neurochirurgen ondersteunen,
Doel - zodat ze betere behandelbeslissingen maken bij mensen met hersentumor
Waarmee - gebruikmakend van de big-data die beschikbaar is uit bestaande MRI-scans.

V4

Hoe kan een digitale tool neurochirurgen ondersteunen, zodat ze betere behandelbeslissingen maken bij patiënten met hersentumor, door middel van het visualiseren van patronen van de big data van mri-scans?

V5

Hoe kan een digitale tool neurochirurgen ondersteunen, zodat ze betere behandelbeslissingen maken bij patiënten met hersentumor, door het visualiseren van patronen van de big data uit MRI-scans?
Last modified 1yr ago
Copy link
Contents
V1
V2
V3
V4
V5