Probleemsituatie
Ondanks behandelmogelijkheden zoals chemo, radiotherapie en chirurgie blijven prognoses voor patiënten met een agressieve hersentumor (glioblastoma) helaas beperkt. Met een twee jaar overlevingspercentage van slechts 15%. Uitdagingen voor neurochirurgen bestaan ​​uit biopsie toepassen of het chirurgisch verwijderen van de tumor, minimaliseren van operatietijd en bepalen waar chirurgische verwijdering van tumor-geïnfiltreerd hersenweefsel stopt. Universele kwaliteitsstandaarden voor deze beslissingen ontbreken, met aanzienlijke variatie tussen behandelteams als gevolg.
De behandeling van patiënten met glioblastoma is zeer complex en de behandelmethodes tussen verschillende ziekenhuizen zijn dan ook groot. Op het moment dat er een nieuwe patiënt geïntroduceerd wordt moet er door de neurochirurgen tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) in het ziekenhuis een behandelplan op worden gesteld. Op dat moment treedt het volgende probleem op; het is niet mogelijk om nauwkeurige beslissingen te maken over de behandelbaarheid van een bepaalde patiënt omdat er geen inzicht is in vergelijkbare patiëntkarakteristieken, zoals klinische en radiologische variabelen. Deze variabelen kunnen echter wel doorslaggevend zijn voor de kwaliteit van leven van de patiënt en de behandelbaarheid van de tumor binnen een specifieke patiëntengroep.
Deze klinische en radiologische data vanuit de MRI-scans is aanwezig en beschikbaar maar dit wordt nog niet op een centrale plek geregistreerd. Het gevolg hiervan is dat er weinig vergelijkbare data is van patiënten met hetzelfde ziektebeeld. Hierdoor kan er niet gekeken worden naar de uitkomst van behandelingen binnen een overeenkomende patiëntgroep. De uitbreiding moet dit wel mogelijk maken.

Huidige situatie

Ondanks het feit dat de huidige tool al van enorme meerwaarde is en al heeft gezorgd voor een slag in de goede richting is er nog genoeg ruimte voor verbetering en lopen de gebruikers tegen het volgende probleem aan: de huidige tool maakt het namelijk alleen mogelijk om de gehele populatie, samengevoegd, met elkaar te vergelijken. Het gevolg hiervan is dat het niet mogelijk is om data van patiënten met hetzelfde ziektebeeld te kunnen vergelijken.
De huidige tool voorziet in het weergeven, visueel manipuleren, filteren en vergelijken van onderzoeksresultaten op basis van de big data uit MRI-scans. Door deze big data te structureren en visualiseren moet het mogelijk worden om gerichter te zoeken door de data en neurochirurgen te ondersteunen bij het maken van beslissingen. De onderstaande visual geeft de situatie weer.

Nieuwe situatie

De mogelijkheid om o.b.v klinische en radiologische data te kunnen filteren/zoeken door de populatie. De huidige tool is gericht op glioblastoma categorie 4, door de populatie groter te maken naar categorie 1-3 kunnen er ook laaggradige tumoren toegevoegd worden. Verder is het ook niet mogelijk om diverse brain maps met elkaar kunnen vergelijken op behandelend institute, behandelend arts, strategie, survival time, quality of life. Het beoogde doel van de tool is het verhogen van de kwaliteitsregistratie en om uiteindelijk betere neurologische beslissingen te kunnen nemen op basis van betere inzichten uit de big data van MRI-scans.
Afb 1. Verschil in structuur
Last modified 1yr ago