Design brief
Het opstellen van een design brief heeft ervoor gezorgd dat ik het probleem beter heb kunnen afbakenen. Hierdoor heb ik een beter beeld kunnen krijgen van het probleem. Ook heb ik onderzoek gedaan naar stakeholders en hun behoeftes. Deze bevindingen zijn terug te vinden in mijn design brief in de bijlagen.
Afb 1. Aantekeningen design brief

Kaders en keuzes

Tijdens het onderzoek naar mijn stakeholders heb ik besloten dat ik mij wil gaan focussen op neurochirurgen binnen het VUmc. Ik heb hiervoor gekozen omdat het lastig is om in contact te komen met neurochirurgen omdat zij een drukke baan hebben. Via het VUmc heb ik twee contactpersonen tot mijn beschikking die beide ook bij project PICTURE aangesloten zitten. Deze stakeholdergroep zal de uiteindelijke eindgebruiker worden van mijn oplossing. Hiermee vormen de neurochirurgen van het VUmc dus de primaire gebruikersgroep.
Secundaire stakeholders die ik mee heb genomen zijn alle specialisten die aanwezig zijn tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Op het moment dat er een nieuwe patiënt geïntroduceerd wordt, moet er tijdens het MDO in het ziekenhuis een behandelplan opgesteld worden. Hierin bespreken artsen, verpleegkundigen en verschillende therapeuten de situatie en maken afspraken over uw behandeling en revalidatie (Rijnstate, z.d.). Deze specialisten hebben indirect ook baat bij de uitbreiding van de tool maar werken niet met de tool. Deze stakeholders zullen dan ook een minder grote impact hebben op de oplossing en daarom ook minder in het verslag terug komen.
Om alle primaire en secundaire stakeholders in kaart te brengen heb ik een stakeholder map gemaakt. Hierin kun je zien wat de behoeftes zijn van elke stakeholder en hoeveel invloed zij hebben bij de ontwikkeling van de oplossing. Om deze stakeholdermap te valideren heb ik overleg gehad met Active Collective en Roelant (VUmc/PICTURE).
designbrief_brittrademaker.pdf
19MB
PDF
Design Brief
Last modified 1yr ago
Copy link