Focus
Mijn focus zal de gedurende 6 maanden liggen op het structureren en visualiseren van grote hoeveelheden data. De uiteindelijke oplossing zal een functioneel prototype worden die voldoet aan de eisen van de onderzoeksgroep PICTURE. Hierin is het belangrijk dat ik nauw contact houd met het VUmc, de instantie binnen het project, waar ik voornamelijk contact mee zal hebben. De projectleider van project PICTURE werkt ook bij het VUmc dus dit is fijn voor de uiteindelijke expert review van de tool. Verder wil ik gaan kijken naar al bestaande tools die veel data visualiseren en structureren en hier lering uit trekken. Het product is in mijn ogen pas af als het functioneel maar bruikbaar is. Aangezien ik weet dat er nog steeds onderzoek gedaan wordt naar berekende variabelen en dit in de toekomst nog verder ontwikkeld zal worden, zal de tool niet “af” zijn. Echter weet ik wel dat met de uitbreiding van de tool aan de hand van de gewenste functionaliteiten al een enorme meerwaarde behaald kan worden.
Ik weet dat het nog een hele lange weg te gaan is, maar ik heb aangegeven dat ik in mijn afstudeerproject een grote uitdaging zocht. Ik weet zeker dat ik die met dit project te pakken heb.
Last modified 1yr ago
Copy link