P
P
Product Biografie
Search…
⌃K

Groenlicht presentatie 14 mei

Jan Jaap en Laurens

Algemeen

Het is soms lastig om in de DR te achterhalen waarom het er zo uitziet. Terugverwijzen met linkjes naar stukken uit de PB met een onderbouwing van een bepaald onderdeel kan de oplossing bieden.
Design Decision apart beschrijven waar ik het lastig had en wat precies voor mij de uitdaging was als ontwerper. Bijv. een heel hoofdstuk over het ontwerpen van de 'toggle masking'. De DR gaat nog teveel over wat en te weinig over waarom.
Het figma format werkt lastig. Er kan nergens op geklikt worden, niks geselecteerd worden en er is geen overzicht waar de lezer is in het document. De DR/PB voelen als een online PDF. In de PB missen heel veel afbeeldingen.

Presentatie

Visualiseren van big data patronen, ben je hier tevreden mee?

Zeker. Naar mijn idee is het een hele visuele tool geworden, en ondanks dat veel functionaliteiten in 1 scherm "gepropt" zijn, vind ik dit toch de juiste keuze. De gebruiker houdt het overzicht door panelen in en uit te kunnen klappen. Verder ziet de gebruiker ook gelijk het gevolg van zijn/haar actie door dat alles juist in een scherm staat. Dit maakt het heel visueel en geeft de gebruiker gelijk het gevoel dat er resultaat geboekt wordt.

Kan je op al die variabelen matchen? Moet de gebruiker dit met de hand zelf doen? Zou dit ook auto kunnen?

Hier hebben we het tijdens de groenlicht presentatie samen over gehad, dit zou bijvoorbeeld ook automatisch kunnen. Dit houdt in dat er dus aan de hand van de variabelen die in de MRI-scan van de geüploade patiënt, gelijk alle filters automatisch ingevuld worden. Echter zorgt dit er wel voor dat de gebruiker elke filter alsnog moet openen om te kijken of er niet een te kleine populatie overblijft.
Voorbeeld use case: een dokter upload een patiënt van 39 jaar met een tumor volume van 5.12mm die geen chemotherapie is ondergaan. Stel alle filters zouden automatisch ingevuld worden is de kans groot dat er een patient amount overblijft van misschien 1-2 personen omdat er weinig vergelijkbare gevallen zijn die aan zo veel eigenschappen voldoen. PICTURE heeft aangegeven dat bij het invullen van het tumor volume een patiënt amount van 10 een valide groep is en zonder tumor volume een patiënt amount van 100. Het is dus sneller om een aantal interessante filter variabelen voor jouw patiënt zelf in te vullen, dan alles automatisch in te laten vullen. Dan moet de gebruiker alsnog zelf de groep verbreden en moet hij/zij alle filters nagaan om er zeker van te zijn dat er geen bruikbare informatie verloren gaat door te specifiek te filteren.

In de grafiek staat bij tijd 250-1000, gaat dat nog veranderen?

Nee. Eigenlijk zijn alle berekeningen die op dit moment zowel analoog als digitaal beschikbaar zijn in aantal dagen, hier staat dit getal dus voor. Aangezien dit een format is waar ze vaak mee werken, en zelf ook al niet meer de x-as met "tijd in dagen" benomen heb ik dat ook niet gedaan.

Stel er komt een nieuwe behandelmethode, is deze data dan niet meer bruikbaar?

Jawel. Als er een nieuwe behandelmethode komt kan dat er bijvoorbeeld voor zorgen dat de survival time langer zal zijn, de groeisnelheid minder hard zal gaan. Maar een arts zal altijd nog willen zien wat de voorspellingen zijn en of deze accuraat zijn. Ook is er aangegeven dat de arts de tool vaak gebruikt om achteraf zijn/haar handelen te vergelijken met de voorspelling. Deze data zou dus altijd nog gebruikt kunnen worden als evaluatie voor de behandelend arts.

Design Rationale

 • De PDF bestaat op de ene of andere manier uit plaatjes, er kan geen tekst geselecteerd worden.
 • Heldere probleemstelling en beschrijving stakeholders, al zou die laatste iets uitgebreider mogen.
 • De user Journey is een mooi voorbeeld van degelijk en diepgaand onderzoek. Het is wel moeilijk om de twee versies te vergelijken zo.
 • De inzichten die je beschrijft bij de user journey hebben waarschijnlijk geleid tot keuzes in het design proces, nu kan je niet goed zien waar het toe heeft geleid.
 • Je maakt veel gebruik van in-app screens maar ik kan die neit zo goed lezen en zie niet waar ik naar meot kijken. Misschien kan je dit highlighten?
 • PvE: Ik mis dit onderdeel. Ik vind het bij je concept nu moeilijk te bepalen waar alle features vandaan komen. Vermoedelijk om aan bepaalde behoeftes te doen in het PvE maar dat kan ik nu niet valideren.
 • Er zitten volgens mij ontzettend veel slimme oplossingen in jouw ontwerp, zoals het anonimiseren van een patientdossier maar wel in het nummer de leeftijd opnemen omdat dat een belangrijk gegeven is. Het liefst zou ik hier een paar terugverwijzingen zien naar stukken onderzoek die geleid hebben tot deze oplossingen of punten in het PvE.
 • Er begint opeens een hoofdstuk met een getal (brain map manager)
 • Er is nu een iteraties hoofdstuk dat leest als een 'changelog'. Ik mis hierin alleen de redenen voor veranderingen. Ik zou hier de belangrijkste feedback bijzetten zodat begrijpelijk wordt waarom de veranderingen zijn gemaakt.
 • Bronnenlijst: Je hebt nu een losse lijst bronnen aan het einde. De bedoeling is om in de tekst naar genummerde bronnen te verwijzen die in de bronnenlijst staan, dan kan je ze makkelijker terugvinden.

Product Biografie

 • Jammer dat het een grote pdf is. Linkjes binnen het document zouden het makkelijker maken om doorheen te klikken, nu moet ik telkens terugscrollen naar het begin of de pagina herladen. Ook blijven een aantal pagina's leeg zoals deze.
 • In de PB kom ik erachter waar alle features in de DR vandaan komen. Ik zou een paar lastige features eruit lichten in de DR en de rest van de features niet/beknopt beschrijven (de rest kan je zien in het prototype)
 • Bij je beschrijving van Lo-fi V2 komt heel goed naar voren hoe je te werk gaat mbt UX, gaaf om te zien. Volgens mij heb je heel goed nagedacht over de werking van alle features.
 • PvE heb je goed uitgewerkt, ik zou dit opnemen in de DR
 • De dekking van je onderzoek is uitstekend. Je stelt de juiste vragen en zorgt ervoor dat je overal antwoord op krijgt.