P
P
Product Biografie
Search…
⌃K

Coachingsessie 09 april

Jan Jaap
Tijdens de wekelijkse coachsessie heb ik mijn eerste Hi-Fi schetsen laten zien aan de rest van mijn coach groepje. Ik heb daarna verteld wat ik na de feedback Frenzy heb gedaan en ik heb de rest van mijn groepje ingelicht. Vervolgens heb ik tijdens de meeting uitgelegd wat de schermen zijn, welke functionaliteit ze vervullen en heb ik gevraagd om feedback. Waar ik op dit moment namelijk erg op vastloop en veel tijd aan kwijt bent is het structureren van de grote hoeveelheid data in één scherm. Uit deze feedback sessie heb ik een aantal interessante inzichten gehaald.

Waarom heb je de grafieken aan de zijkant en niet aan de onderkant van het scherm?

Afb 1. Testen met variaties in layout.
Ik heb hiervoor gekozen, omdat het mij (aanname) logisch leek dat als de gebruiker links de filters aanpast, rechts het resultaat ziet. Aangezien ik dit niet zeker weet en nog moet testen neem ik voor mijn volgende meeting nog een versie op waarbij de grafieken onderaan de pagina staan. Een test moet uiteindelijk bevestiging geven welke manier het beste werkt voor de gebruiker.

Apply filter staat onderaan de filter lijst op een onhandige plek, waarom staat deze niet bij de desbetreffende filter die je muteert?

Afb 2. Locatie apply filters in Brain Map Viewer
Dat lijkt mij inderdaad ook logischer. Echter lijkt het mij handiger dan deze knop bovenaan de filters staat, omdat je anders elke keer het desbetreffende menu moet uitklappen om de filter toe te voegen/opslaan. Het zou helemaal fijn zijn als die knop niet nodig is en de filters gelijk worden toegepast op de berekende variabelen, zodat je gelijk ziet wat het resultaat is van de filter. Dit moet ik nog navragen bij het VUmc/Active Collective of dit technisch haalbaar is.

Waarom is er gekozen voor deze rangschikking van de variabelen in de filter? En hoe zie je welke geselecteerd zijn?

Ik heb de variabelen eigenlijk letterlijk overgenomen uit de datasheet van het VUmc. Hier zit dus eigenlijk geen echte logica in, voor zover ik weet. Het lijkt me goed om dit nog te vragen aan de gebruiker. Ook zou ik nog willen weten of de variabelen nog verder/logischer te groeperen zijn, zodat het iets minder druk wordt in het scherm. Op dit moment staan alle hoofdcategorieën nu open. Mijn idee hierover was om dit met een getal te laten zien. Dit zou dan als volgt werken: je selecteert bij gender>men(150). Bij het tabje met gender verschijnt nu het getal 150 (dit zijn het aantal scans die geüpload zijn met de waarde man). Zo kan de gebruiker zien dat die categorie gemuteerd is.

Waarom staan de radiobuttons op deze volgorde gerangschikt: is de patiënt niet het belangrijkste die dus vooraan moet staan?

Afb 3. Grafiek survival
Hier heb ik niet op deze manier over nagedacht. Het lijkt mij ook dat de patiënt een vast gegeven moet zijn en hierdoor misschien nog prominenter in beeld moet komen. Ook gaf Jan-Jaap aan dat het misschien kan helpen om weer een nieuwe variatie van een grafiek from scratch te maken, omdat je zo je keuzes opnieuw heroverweegt. Zo kun je bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat patiënt misschien vooraan moet komen. Hiervoor ga ik nog een variatie maken en in overleg met het VUmc een keuze maken.