Productvisie
Er bestaat al een webapp die momenteel al door artsen gebruikt wordt en ik zal hier ook verder op gaan bouwen. De behoeftes en wensen van de opdrachtgever zijn al voor een groot deel in kaart gebracht door mijn stakeholder onderzoek. Echter ligt de oplossingsrichting nog vrij, op het format na. Ik heb wel al een oplossingsrichting in mijn hoofd. Ik denk dat een combinatie van visuele hersenkaarten en grafieken/modellen de uitkomst zouden kunnen bieden. Daarbij is het ook belangrijk dat de tool zich kan aanpassen aan de hand van de behoefte van de arts, hierdoor zal het gaan om een interactieve filter tool. Zelf zie ik dit voor mij zoals de verschillende workspaces die Photoshop biedt. Hoe dit er uiteindelijk uit komt te zien zal later blijken als ik een beter beeld heb van de inhoud en de relatie tussen de data.
Mijn focus van dit project zal niet liggen bij het verbeteren van de login/upload flow. Deze flow is al uitgewerkt in het functionele prototype en valt op dit moment buiten de scope. Ik ga tijdens mijn afstudeerproject alleen werken aan de functionaliteiten die er op dit moment nog niet zijn. Hiermee wil ik duidelijk maken dat het gaat om een uitbreiding van de huidige tool en niet om een redesign. Mocht er tijd over zijn dan zal ik de login/upload flow nog wel in het nieuwe design “gieten” maar functioneel blijft dit dus hetzelfde.
Tijdens mijn afstudeerproject zal ik verder gaan bouwen op de functionaliteiten van het al bestaande functionele prototype. Aangezien er geen enkele tool bestaat die precies hetzelfde doet als PICTURE zal ik gebruik gaan maken van tools die een deel van de functionaliteiten vervullen. Gecombineerd kunnen deze tools zeker hulp bieden bij het structureren en visualiseren van de data. Onderstaand heb ik een overzicht gemaakt van de al bestaande functionaliteiten en de bestaande tools.
Huidige functionaliteiten PICTURE
  • Brainmaps van de onderzoeksgroep PICTURE bekijken;
  • Uploaden en anonimiseren van brainmaps;
  • Edit en bekijken van eigen brainmap;
  • Mask tumor;
  • Color map behandelbaarheid;
  • 3D-hersenkaarten (hersenkaarten over drie verschillende assen (Sag, Cor, Axi)).
Een overzicht van alle bestaande schermen is terug te lezen in de Wireflow
Vergelijkbare tools
  • Quantib;
  • SnoMed SnoMed CT metadata;
  • PowerBI;
  • Photoshop;
Een uitleg en analyse over deze tools is terug te lezen in de Benchmark creation
Last modified 1yr ago
Copy link